vietubes vietubes vietubes

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Lĩnh vực 3

Tóm tắt lĩnh vực 3 Tóm tắt lĩnh vực 3 Tóm tắt lĩnh vực 3 Tóm tắt lĩnh vực 3 Tóm tắt lĩnh vực 3 Tóm tắt lĩnh vực 3 Tóm tắt lĩnh vực 3 Tóm tắt lĩnh vực 3 Tóm tắt lĩnh vực 3 Tóm tắt lĩnh vực 3

DỰ ÁN

PVd Tech góp vốn liên doanh vào Công ty TNHH Vietubes

Ngày 17 tháng 12 năm 2010, PVD Tech đã ký biên bản ghi nhớ với Công ty Citra Sumit Valind Investments Pte Ltd (“CSV”) và Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (“PVC”) về việc trở thành thành viên góp vốn vào Công ty TNHH Vietubes (“Vietubes”)

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

Hoạt động sản xuất 2

Đây là tóm tắt nội dung TIẾNG VIỆT

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Hội thao PVD

Nhân dịp kỷ niệm 11 năm Ngày thành lập (26/11/2001 – 26/11/2012) và Đại hội đại biểu Công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2013-2018, tại TPHCM

vietubes Đối tác